Certifieringsutbildning
Vi förstår att inte alla företag har samma utmaningar och utvecklingsbehov, varför vi erbjuder olika utbildningsalternativ. Vi erbjuder certifieringsutbildning i PPA, GIA, HPTI och TEIQue där grunden läggs med utbildning i ett verktyg och kompletteras med minst ytterligare ett verktyg som passar era behov.

Kommande utbildningsdagar
*du vidarebefordras till vår internationella hemsida där du väljer Sweden för att se våra utbildningsdagar.
 
 
 
 
 
 
 

Certifiering i Thomas bedömningsinstrument

Med hjälp av våra utbildningar skapar vi motiverade och engagerade medarbetare och en kultur som ligger till grund framgångsrika rekryterings– och utvecklingsprocesser.

Underbyggt av våra psykometriska bedömningsverktyg är vårt mål att ge era medarbetare möjligheter och kompetens så att de på säkert och kompetent sätt kan hantera olika typer av utmaningar de möter.

Beteende

Kapacitet

Emotionell intelligens

Personlighet

Training-subimage_1
Kontakta oss så berättar vi mer
"Thank you for holding the PPA virtual classroom training course, I found it a very enjoyable experience and have taken away lots of new skills that will be used throughout our recruitment process. Given the current circumstances, it was great to still be able to attend the course."

- Kayleigh Agace-Long, Internal Recruitment Specialist

DEKRA logo

Utbildningsalternativ

Icon-207

Certifieringsutbildning – virtuell

Oavsett var du befinner dig kan du delta i våra virtuella certifieringsutbildningar. Våra virtuella utbildningar ger samma behörighet som våra klassrumsutbildningar men den gemensamma tiden är kortare och kräver lite mer för- och efterarbete för att säkerställa deltagarnas kunskapsnivåer.

Icon-38

Certifieringsutbildning – klassrum

Tillhandahålls för närvarande inte. Vi har för avsikt att återuppta klassrumsutbildning när restriktionerna tillåter det.

Icon-196

Certifieringsutbildning – företagsintern

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov. I en sluten grupp kan vi lyfta frågeställningar som är specifika för er och anpassa innehållet därefter. Utbildningen ger samma behörighet som Certifieringsutbildning virtuellt eller i klassrum.

Kursutvärderingar med högsta betyg

Vi vet hur viktig roll kursledaren har för deltagarnas totala upplevelse av en utbildning. Våra duktiga kursledare har mångårig erfarenhet av Thomas verktyg och i sina roller som kursledare. De använder sin kunskap om deltagarnas beteendestilar för att anpassa utbildningarna därefter. De är lyhörda för frågeställningar och deltagarnas behov och skapar förutsättningar för att samtliga ska lämna utbildingen fulla av entusiasm för att nyttja sina kunskaper i sina organisationer. Resultatet är kursutvärderingar med högsta betyg
Training-subimage_3

Kommande utbildningsdagar

För att se våra kommande utbildningsdagar, se vår internationella hemsida och välj därefter Sweden
 
Kursdagar (du vidarebefordras till vår internationella hemsida) 🡢