Psykometriska bedömningsverktyg och kapacitetstester
Se hur Thomas Internationals psykometriska bedömningsverktyg och kapacitetstester gör det möjligt för er att identifiera rätt kandidater vid en rekrytering och hjälpa befintliga medarbetare att utveckla sin potential.
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteende

ppa_white_0

ThomasPPA

ThomasPPA ger information om en persons beteendemässiga egenskaper och bland annat insikt om kommunikationsstil, styrkor och motivationsfaktorer.

Hör av dig så berättar vi mer →
www.thomas.cositesdefaultfiles2019-06behaviour-ppa_0
Ni kan bland annat:
 • • Förbättra kommunikationen
 • • Förbättra motivation och engagemang
 • • Identifiera områden för utveckling
 • • Hantera prestation
 • • Rekrytera rätt person
personality-hpti_0
Ni kan bland annat:
 • • Identifiera och rekrytera kandidater med hög potential
 • • Behålla talanger med hjälp av rätt sorts utvecklingsprogram
 • • Identifiera styrkor och utvecklingsområden
 • • Öka självmedvetenhet och medvetenhet om andra
 • • Skapa/stödja ledarskapsutvecklingsplaner
 • • Lägga grund för successionsplanering
 • • Identifiera och maximera teamstyrkor

Personlighet

hpti_white_0

HPTI (High Potential Trait Indicator)

HPTI är ett egenskapsbaserat personlighetstest som bygger på femfaktorteorin (Big 5) och bedömer egenskaper som förutsäger framgång i arbetet.

Hör av dig så berättar vi mer →

Kapacitet

gia_white_0

ThomasGIA (General Intelligence Assessment)

ThomasGIA ger bland annat inblick i en persons mentala bearbetningshastighet, koncentration, förmåga att vara snabbtänkt och hur denne svarar på utbildning.

ThomasGIA mäter en persons kapacitet inom fem områden; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Hör av dig så berättar vi mer →
aptitude-gia_0
Ni kan bland annat:
 • • Rekrytera kandidater som snabbt når resultat
 • • Få förståelse för hur snabbt kandidater kommer att lära sig och behålla nya färdigheter
 • • Tillförlitligt förutsäga kandidatens potential att förstå eller utvecklas till en ny roll
 • • Få förståelse för hur ni utvecklar medarbetarna med hjälp av utbildning.
 • • Identifiera potentiella ledare som har förmågan att driva förändring
 • • Se till att en person är tillräckligt utmanad
www.thomas.cositesdefaultfiles2019-06behaviour-ppa_0
Ni kan bland annat:
 • • Få förståelse för sina egna och andras känslor och hur man använder den kunskapen för att hantera relationer
 • • Rekrytera emotionellt intelligenta kandidater
 • • Få förståelse för hur medarbetare hanterar stress och förändringar
 • • Få ökad självmedvetenhet hos medarbetare och chefer
 • • Lägga grund för engagemang och lojalitet

Emotionell intelligens (EI)

teique_white_0

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)

TEIQue mäter emotionell intelligens inom 15 aspekter av faktorerna Välbefinnande, Självkontroll, Emotionalitet och Social Samverkan.

Hör av dig så berättar vi mer →

360° kompetensmätning

360_green_0

Thomas360 samlar konstruktiv och ärlig feedback från personer i medarbetarens närhet, (ex. chefer, kollegor, teammedlemmar, kunder) för att därefter jämföras med den egna uppfattningen, vilket ökar självkännedom och identifierar eventuella utvecklingsområden.

Hör av dig så berättar vi mer →
360-WWO_0
Du kan bland annat:
 • • Identifiera skillnader mellan egen och andras uppfattning
 • • Identifiera faktorer som kan påverka prestation
 • • Öka självmedvetenheten
 • • Öppna kommunikationen för förbättringar inom team
Engagement-WWO_0
Ni kan bland annat:
 • • Identifiera engagemangsnivåerna i er organisation
 • • Identifiera områden där insatser behöver göras
 • • Jämföra engagemangsnivåer för att få en helhetssyn
 • • Identifiera faktorer som kan påverka produktivitet och välbefinnande

Medarbetarengagemang

engage_green_0

Med ThomasEngage kan ni identifiera engagemangsnivåerna i er organisation och fastställa eventuella åtgärder för att förbättra medarbetarnas välbefinnande, motivation och produktivitet.

Hör av dig så berättar vi mer →

Unleash the power of people with Thomas

Hör av dig så berättar vi mer 🡢